Değerlerimiz

Darüşşafakalı sporcular;

Adildir; doğruluktan ayrılmayıp haklının ve mağdurun yanında olurlar.

Alçak Gönüllüdür; güçlü ve zayıf yönlerini bilir, kendinden emin, gösterişsizdirler ama başkalarını küçümsemezler.

Saygılıdır; ustalarına, bilgiye, rakibine, hakeme, seyirciye, büyüklerine, kulübüne ve camiasına saygılıdır.

Özgüvenlidir; kendisinin güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerinin farkındadır, kendine güveni tamdır.

Anlayışlıdır; Darüşşafaka’nın anlamının ‘Şefkat Yuvası’ olduğunu bilir; dünyaya, doğaya, diğer canlılara ve kendilerine şefkatle bakarlar. Darüşşafaka Lisesi’nin tarihini ve misyonu bilirler. Darüşşafaka Spor Kulübü’nün parçası olduklarından toplum için rol modeldirler.

Yüksek Farkındalığa Sahiptir; yaşadığı dünyanın, toplumun ve doğanın ihtiyaçlarını bilir.

Yardımseverdir; iyi şeylerin paylaştıkça büyüyeceğini ve gelişeceğini, bazı iyiliklerin sessizce ve gizlice yapılması gerektiğini bilir.

Vefalıdır; bir gün kulüpten ayrılsalar dahi kulüple ve Darüşşafaka camiasıyla sevgi bağlarını korur, yetiştikleri yuvayı unutmazlar. DAÇKA’nın anlamının işaret ettiği gibi ‘Darüşşafakalı Çocuklar Kardeştir. Darüşşafaka bir kulüpten fazlası; bir okul hatta ekoldür. Kulübe emeği geçenleri unutmaz, emeklerine ve kattıkları değerlere sahip çıkar.

İletişime Açıktır; doğru ve etkin iletişim için var olan tüm iletişim kaynaklarından haberdardır. Kendini iyi ifade eder, iyi bir dinleyicidir.

Centilmendir; rakiplerine saygı duyar, maç esnasında centilmenliğe aykırı davranışta bulunmazlar. Hakemlerle ve rakip taraftarla saygı dolu ilişkileri vardır.

Bilinçlidir; vücudunu tanır, sporculuğun gereklerini bilir, basketbolun temel bilgisine hakimdir.

Disiplinli ve Çalışkandır; antrenmana zamanında gelir, kurallara harfiyen uyarlar. Sahada, saha kenarında uygulanacak kuralları bilir, her daim takımlarını, takım arkadaşlarını, koçlarını, asistan koçları ve teknik ekibi destekleyici bir tutum sergilerler. Takım taraftarıyla iyi ilişkiler geliştirirler.

Dayanıklıdırlar; hem beden sağlıklarını hem de zihinsel sağlıklarını korurlar. Gerektiğinde yardım alırlar. Zihinsel olarak dayanıklıdırlar; yenilgiler, zorluklar karşısında tecrübe kazanır, krizlerden kazançla çıkarlar. Hayatın verdiği tecrübelere açık savaşçı zihnine sahiptirler.

Hedef Odaklıdırlar; anda kalmayı, kendi dışında gelişen şartlardan etkilenmeyip, hedefe odaklanan ve başarmak için çabalayan bireylerdir. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için eylem planları vardır. Kendilerini geliştirmek için sürekli çabalarlar.

Zekidir; elit sporcuların biyografilerini, hayatlarını, belgeselleri telkine ihtiyaç duymadan takip ederler, kendi rol modelleri vardır. Sporcular; sporda edindikleri becerileri eğitim hayatlarına da uygularlar. Eğitim hayatlarından feragat etmezler. Her zaman basketbol haricinde ikinci bir gelecek planları vardır.

Pes Etmezler; rekabeti sevip, kazanmak için mücadele ederler. Savaşçı ve Dövüşçü arasındaki farkı bilirler. Her maça kazanmak için çıkar, kaybetseler de pes etmezler. Yenilgilerinden sonuçlar çıkarıp, bir sonraki maça hazırlanırlar.

Spordan Keyif Alırlar; basketbolun, diğer sporlar gibi bir oyun olduğunu bilip, yaptıkları işi severek yaparlar.

Ayrımcı Değildir; hayatın her alanında herhangi bir dine, ırka, cinsiyete ve görüşe önyargı ile yaklaşmaz. Her zaman, her fırsatta, her canlının yanındadırlar.

Hayvan Severdir; insan canlısının evrenin ve doğanın merkezinde değil, sadece bir parçası olduğunu bilirler. Türcü değildirler ve hayvan dostlarıyla sevgi ilişkileri vardır.

Darüşşafakalı Sporcular; donanımlı birey, dünya vatandaşı ve sporculardır. Ulusal ve evrensel değerlere bağlı, ülkesinin dilini, insanlarını, doğasını ve içinde yaşayan diğer canlıları bir bütün olarak severler.